O co chodzi w hedonistycznym stylu życia?

Hedonizm to pogląd myślowy, którego popularność coraz bardziej rozpowszechnia się w społeczeństwie XXI wieku. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ doktryna ta jest nastawiona na czerpanie korzyści z życia. Kim jest hedonista? Jakimi wartościami kieruje się taka osoba?

Hedonizm – co to jest?

Korzenie hedonizmu sięgają czasów antycznych, kiedy to najwięksi filozofowie otwarcie prezentowali korzyści z niego płynące. W późniejszych latach pogląd ten utracił na zainteresowaniu, czego główną przyczyną była działalność Kościoła katolickiego. Obecnie ponownie wraca do łask i trudno znaleźć bardziej powszechny nurt myślowi niż hedonizm. Definicja tego poglądu opiera się na stawianiu przyjemności i rozkoszy na samym szczycie drabiny wartości ludzkich. Dążenie do ich uzyskania powinno być dla człowieka głównym sensem życia, natomiast hedonistyczny styl życia charakteryzuje się przewagą „czerpania” nad „dawaniem” i „poświęcaniem się”. Zwolennicy tego poglądu wskazują na fakt, że nurt ten jest wyjątkowo zbliżony do natury ludzkiej. Ma on pozwalać bowiem odnaleźć w życiu balans i szczęście, które tak trudno znaleźć w codziennym pesymizmie.

Hedonista – kto to?

Współczesny hedonista może prezentować ten pogląd myślowy poprzez swoje codzienne zachowanie. Rodzaj odczuwanych rozkoszy może się różnić w zależności od indywidualnych upodobań, preferencji seksualnych i poglądów ideologicznych. Hedonizmem będzie zatem zarówno szeroko rozumiana rozwiązłość seksualna, jak i luźne podejście do stosowanych diet i wartości życiowych. Wszędzie tam, gdzie możliwe jest odczuwanie przyjemności, tam można odnaleźć przestrzeń do „uprawiania” hedonizmu. Dla hedonistów ważne jest to co teraźniejsze – nadmierne myślenie o przyszłości i analizowanie każdego zdarzenia lub zachowania nie jest wskazane, ponieważ aspekty te nie przyniosą wymiernych korzyści. Hedonistyczne podejście do życia często jest mylone z bezmyślnością i egoizmem, jednak w zależności od indywidualnego myślenia człowieka nurt ten może być również rozumiany jako proces dążenia do szczęścia oraz radości poprzez drobne rzeczy.

Jak może wyglądać hedonizm w XXI wieku?

Wbrew pozorom trudno znaleźć bardziej złożony nurt światopoglądowy od tego, który prezentuje hedonizm. Filozofia tej doktryny poddaje pod dyskusję kwestię dobra i zła, a zatem problematykę dążenia do własnej przyjemności kosztem innych osób. Hedonistyczne podejście można jednak stosować bez obawy przed społecznym napiętnowaniem. Poszukiwanie przyjemności w relacjach międzyludzkich, sytuacjach dnia codziennego i stylu życia nie musi bowiem wiązać się z czynieniem zła. W tych drobnych sytuacjach można odnaleźć szczęście, które jako wartość nadrzędna i najbliższa naturze człowieka, sama w sobie jest dobra. Hedonistami można nazywać wszystkich ludzi, dla których czas i miejsce życia stają się najważniejsze. Nie ma znaczenia sposób wykorzystywania dostępnych możliwości. Podróże, dieta, pasje, seksualność – we wszystkich tych aspektach można znaleźć przyjemność, która stanie się sensem codziennego życia.

Współczesna hedonistka – znaczenie i przykłady

Postawę hedonistyczną mogą prezentować również kobiety. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu takie zachowania były uważane za temat tabu, jednak współczesne pojmowanie kultury płci całkowicie redefiniuje tę kwestię. Współcześnie kobiety mogą same decydować o swojej przyszłości, podejmować wybory życiowe, ścieżki rozwoju i podlegać miłosnym uniesieniom. W aspektach tych trudno znaleźć przejaw złego zachowania, ponieważ wszystkie te sytuacje są przykładem usilnego dążenia do przyjemności. Hedonizm jest akceptowalny w każdej formie, zarówno tej męskiej, jak i kobiecej. Czerpanie radości z życia poprzez cały szereg sfer – od erotycznej, przez zdrowotną, aż do zawodowej – są również cechami charakterystycznymi każdej silnej i niezależnej kobiety. Można zatem wysnuć tezę, że kobiety XXI wieku nie tylko mogą, ale też powinny być hedonistkami. Określenie to często ma pejoratywny wydźwięk, jednak w rzeczywistości można je swobodnie używać w kontekście całej populacji kobiecej – osób, które biorą życie we własne ręce i decydują się na samodzielne kierowanie swoim losem.

Informacja prawna