Nowatorskie rozwiązania dla laboratoriów diagnostycznych. Produkty do chemii klinicznej i immunodiagnostyki

Nowoczesne laboratoria diagnostyczne mierzą się z silną presją – zarówno ze strony diagnostów laboratoryjnych i konkurencji, jak i pacjentów. Od poszczególnych jednostek oczekuje się bowiem dynamicznego rozwoju, wysokiej produktywności, maksymalnej redukcji kosztów i skrócenia czasu oczekiwania na wynik, a także – wysokiej wiarygodności wyników.

Sprostać tym wyzwaniom pozwolą nowatorskie produkty do chemii klinicznej i immunodiagnostyki.

Produkty do chemii klinicznej i immunodiagnostyki

Innowacyjne produkty do chemii klinicznej i immunodiagnostyki obejmują rozwiązania dla laboratoriów o różnej powierzchni, w tym m.in.:

– cobas® 4000 analyzer series, tj. serię analizatorów do chemii klinicznej (cobas® c311) i immunochemii (cobas® c411), zaprojektowaną dla mniejszych laboratoriów, wykonujących oznaczenia rutynowe i specjalistyczne;

– cobas® 6000 analyzer series, tj. system modułowy, składający się z modułu biochemicznego (cobas® c501) i immunochemicznego (cobas® e601) i przeznaczony dla średnich i dużych laboratoriów do rozbudowy lub rekonfiguracji w miejscu zainstalowania;

– cobas® pro integradet soluions, tj. zintegrowany system nowej generacji, złożony z modułów biochemicznego (cobas® c503) i immunochemicznego (cobas® e801) i przeznaczony dla dużych i bardzo dużych laboratoriów, zapewnia automatyczne wykonywanie tzw. czynności w tle i wyraźnie ogranicza zaangażowanie personelu.

Nowoczesne rozwiązania diagnostyczne – efekty wdrożenie

Nowoczesne rozwiązania diagnostyczne w obszarze chemii klinicznej i immunodiagnostyki https://www.roche.pl/pl/roche-diagnostyka/obszary-dzialalnosci/chemia-kliniczna-i-immunodiagnostyka.html pozwalają osiągnąć konkretne efekty, w tym m.in.:

– pełną personalizację i standaryzację procesów w laboratorium. Dzięki wdrożonym innowacjom, praca w laboratorium podlega pewnym określonym standardom, co wyraźnie redukuje możliwość wystąpienia błędów w procesie badawczym.

– wiarygodne wyniki przeprowadzanych badań diagnostycznych. Placówka, która spełnia wymagane przepisami kryteria, jednocześnie zaś – systematycznie wprowadza profesjonalne innowacje, gwarantuje wysoką wiarygodność wyników.

– wyraźne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych. Maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na wynik analizy zleconych próbek skraca czas oczekiwania na diagnozę. Automatyzacja laboratorium i nowe wdrożenia pozwalają osiągnąć pożądane rezultaty.

– możliwość porównania wyników badań diagnostycznych na wszystkich analizatorach cobas®. Wykonywane badania powinny być poddawane dodatkowym sprawdzianom. W przypadku analizatorów cobas® jest to możliwe.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]
Informacja prawna