Świadomość modelu biznesowego umożliwia rozwój Twojej firmy

Każda firma ma swój model biznesowy. Nawet jeśli nie sporządziła dokumentów, które by to potwierdzały, to przecież w jakimś kierunku zmierza. Zdarza się też tak, że właściciel firmy może sobie nie zdawać sprawy z tego, że jakiś model biznesowy ma. Wyjaśnijmy więc, o co tak naprawdę chodzi i jak model biznesowy może pomóc naszej firmie.

Definicji modelu biznesowego możemy znaleźć sporo, ale najprościej można powiedzieć, że jest to długofalowy plan, strategia, w jaki sposób chcemy sprzedawać swoje produkty i czerpać z tego tytułu profity. Jest to bardzo ogólna definicja, bo należałoby się też zastanowić, jakie są cele firmy, jakich używa narzędzi i skąd firma pozyskuje finansowanie. Dlaczego świadomość modelu biznesowego jest tak ważna?

Czym jest model biznesowy?

Kiedy prowadzimy swój biznes, to każda nasza decyzja powinna mieć swój cel. W przeciwnym razie jest to błądzenie po omacku i nie możemy przewidzieć, dokąd nas to zaprowadzi. Nawet jeśli mamy świetny produkt lub usługę, a nie będziemy mieli planu na to, jak go zaprezentować, gdzie to zrobić i gdzie sprzedać, to nie możemy oczekiwać, że nasze dochody będą wysokie.

Można powiedzieć, że precyzując model biznesowy, mamy uporządkowaną wiedzę na temat naszych produktów, ich ścieżki dystrybucji i tego, do kogo mają trafić. W trakcie rozpisywania naszego planu okaże się, że są pewne braki i sprawy, które musimy lepiej przemyśleć, a im lepiej to przeanalizujemy i dopracujemy, tym większą mamy szansę odnieść sukces.

Różne modele biznesowe

Modele biznesowe można klasyfikować w różny sposób. Najczęściej wyszczególnia się jednak te, w których jest podział na rodzaj relacji z klientami. W tym przypadku mówi się o B2C, czyli Business-to-Customer, B2B, czyli Business-to-Business, C2C, czyli Customer-to-Customer, M-commerce, inaczej Mobile Commerce i P2P, czyli Peer-to-Peer. Oprócz tego modele biznesowe można dzielić ze względu na metodę nabywania dóbr albo sposób finansowania.

Model biznesowy wpływa na rozwój firmy

Podczas tworzenia modelu biznesowego będziemy musieli odpowiedzieć sobie na mnóstwo pytań. Podstawą są te dotyczące klienta, drogi dotarcia do niego, produktu i tego, dlaczego jest odbiorcom potrzebny. Jednak będzie też mnóstwo dodatkowych pytań. Dobry plan biznesowy jest konieczny, jeśli chcemy, by w naszej firmie było zarządzanie strategiczne, które w efekcie pozwoli czerpać długofalowe korzyści.

Podążając tą drogą, będziemy w stanie określić swoje mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia. Warto zwrócić uwagę, że mając dobry plan biznesowy, będziemy mogli łatwiej podzielić obowiązki między pracowników, przygotować dla nich jasny harmonogram zadań, a następnie kontrolować ich wykonanie na podstawie wskaźników. Szczegółowo rozpisany plan biznesowy pomoże zdefiniować, jakie działania marketingowe będą najskuteczniejsze. Łatwiej dobierzemy medium, sposób komunikacji i wszystko, co będzie wiązało się z prawidłowo przygotowaną kampanią reklamową.

Informacja prawna