Kto świadczy pomoc w upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, które ma na celu pomóc dłużnikowi w wyjściu z zadłużenia. Korzystać z niej mogą osoby fizyczne, które są konsumentami i tym samym nie prowadzą działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości pozwala dłużnikowi na pozbycie się obciążenia finansowego, a wierzycielowi na odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta. W celu uzyskania statusu upadłości wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu Upadłościowego, najlepiej przy pomocy prawnika z profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Jak więc wygląda proces ogłaszania i kto świadczy pomoc w upadłości konsumenckiej?

Kto i gdzie może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka skierowana jest do konsumentów, czyli osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W związku z nowelizacją ustawy o prawie upadłościowym wniosek mogą jednak zgłosić również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. O ogłoszenie upadłości można ubiegać się w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić zobowiązania przez ponad trzy miesiące lub gdy zadłużenie przekracza wartość majątku osoby zadłużonej, a stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące. W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych wniosek o upadłość Warszawa lub w innym mieście właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Przed ogłoszeniem upadłości warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach. Obecnie jednak wiele kancelarii udziela pomoc w upadłości konsumenckiej Warszawa, w Krakowie i w wielu innych miastach na terenie Polski.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką powinien być złożony na odpowiednim formularzu, który można pobrać z oficjalnej strony gov.pl. We wniosku należy umieścić odpowiednie dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres i numer PESEL dłużnika. Każdy dłużnik jest także zobowiązany do wskazania miejsca, gdzie znajduje się jego majątek oraz aktualnego wykazu posiadanego przez siebie mienia wraz z jego szacunkową wartością. Bardzo istotnym elementem wniosku o upadłość jest uzasadnienie, które musi dokładnie określać, że sytuacja finansowa dłużnika nie pozwala na spłatę zobowiązania. Szczegółową listę danych do określenia upadłości określa sam formularz. Warto jednak pamiętać, że sąd nie ma obowiązku przyjęcia nieprawidłowo wypełnionego wniosku. Dlatego właśnie przydatna może okazać się konsultacja w sprawie upadłość kancelaria Warszawa.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]
Informacja prawna