Jak interpretować poziom MCH w ciąży?

MCH to wskaźnik służący do pomiaru średniej zawartości hemoglobiny w komórce krwi. MCH określa się jako część pełnej morfologii krwi, której wynik odzwierciedla ilość hemoglobiny w krwinkach czerwonych. Kiedy wykonuje się badanie krwi MCH? Co to jest? Co oznacza niski lub wysoki poziom MCH?

Czym jest MCH?

MCH to parametr krwi, który mierzy średnią masę hemoglobiny w krwinkach czerwonych. Hemoglobina jest białkiem krwi, które pomaga krwinkom czerwonym przenosić tlen do komórek ciała. Określenie MCH jest pomocne w diagnostyce niedokrwistości oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Parametry MCH są określane podczas pełnej morfologii krwi. Wynikiem jest iloraz masy hemoglobiny i liczby krwinek czerwonych – parametr określany podczas podstawowego badania krwi. Nie myl MCH z MCHC – średnim stężeniem hemoglobiny w krwinkach. Te dwa parametry określają wysycenie krwinek czerwonych hemoglobiną i powinny być oceniane łącznie. Umożliwia to całkowite określenie ilości hemoglobiny w krwinkach czerwonych.

Jak interpretować jego wynik w ciąży?

Jesteś zaniepokojona podwyższoną wartością MCH w ciąży? Nie powinnaś panikować! Wiele parametrów morfologii krwi nie jest unikalnych u kobiet w ciąży. Liczba krwinek może się zmieniać u kobiet w ciąży. Dotyczy to również wskaźnika MCH. W czasie ciąży można zaobserwować nieznaczny wzrost wartości tego parametru.

Co oznacza zwiększenie tego parametru powyżej danej normy? Wysoki poziom MCH w ciąży może towarzyszyć niedokrwistości megaloblastycznej, która występuje u kobiet w ciąży z niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12. Kobiety w ciąży mają zwiększone zapotrzebowanie na te związki, dlatego niewłaściwie zbilansowana dieta i brak suplementacji może prowadzić do rozwoju niedoborów. Z kolei zbyt mała podaż żelaza w czasie ciąży może prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza – a wtedy wyniki MCH będą morfologicznie poniżej normy.

Podwyższony wynik MCH – co może oznaczać?

Wyższy niż standardowy profil MCHC zwykle wskazuje na odwodnienie. Ciężkiemu odwodnieniu towarzyszy wzrost stężenia hemoglobiny w krwinkach czerwonych. Rzadziej podwyższonemu MCHC towarzyszy sferocytoza czerwonych krwinek, proces, w którym czerwone krwinki zmieniają kształt i zmniejszają objętość komórek. Nieznacznie podwyższonemu MCHC może towarzyszyć hiperlipidemia – wysoki poziom lipidów zakłóca wtedy proces analityczny, prowadząc do zwiększonego zmętnienia osocza i fałszywie zawyżonego wyniku MCHC.

Kiedy należy go skonsultować z lekarzem?

Chociaż nieprawidłowe wyniki badań krwi MCH mogą wskazywać na różne schorzenia, za interpretację wyników odpowiada lekarz przepisujący lek. Nawet jeśli badania wykonujemy sami, to i tak powinniśmy udać się z wynikami do lekarza. Lekarz – na podstawie wyników badań morfologicznych i wywiadu diagnostycznego – oceni, czy wszystko jest w porządku. Zleci również dodatkowe badania lub w razie potrzeby zaleci odpowiednie leczenie.

Informacja prawna