4 błędy w firmowych finansach, których warto unikać

Zarządzanie finansami firmy nie jest łatwe – szczególnie, jeśli przedsiębiorca nie dysponuje wiedzą w tym zakresie. Chociaż błądzenie po omacku może zakończyć się sukcesem (o ile będziesz mieć dużo szczęścia), o tyle częściej przysparza poważnych kłopotów. Jakich ich uniknąć? Poznaj 4 typowe błędy popełniane przez przedsiębiorców, by… nie kroczyć ich drogą.

O sukcesie finansowym przedsiębiorstwa wcale nie decydują wypracowywane zyski. Znaczenie ma również to, w jaki sposób firma nimi zarządza. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak to robić prawidłowo. W efekcie tego popełniają wiele błędów, które – w długofalowej perspektywie – mogą sporo kosztować.

  1. Brak nadwyżek finansowych

Koszty prowadzenia firmy są ogromne, ale wielu przedsiębiorców nie podejmuje żadnych działań prowadzących do uzyskania nadwyżek finansowych. To poważny błąd, który może skutkować zatorami płatniczymi prowadzącymi do zachwiania płynności finansowej.

  1. Trzymanie środków na nieoprocentowanym koncie

Nawet jeśli firmie udało się wypracować nadwyżkę finansową, nie zawsze jest ona dobrze zainwestowana. W wielu przypadkach trzymana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym.

To błąd, ponieważ pieniądze powinny pracować na dodatkowy zysk – szczególnie, że obecnie dostępnych jest wiele bezpiecznych instrumentów finansowych. Za przykład może posłużyć Lokata Długoterminowa dostępna w Toyota Banku. Oprocentowana do 0,35% w skali roku, pozwala wypracować dodatkowe zyski. Ich wysokość uzależniona jest od wpłaconej kwoty – im wyższa, tym wyższych odsetek możesz się spodziewać.

Aby wybrać korzystną lokatę długoterminową, warto zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie. Znaczenie mają również m.in.:

  • czas trwania umowy,
  • minimalna / maksymalna kwota wpłaty,
  • wymóg założenia rachunku firmowego,
  • rodzaj oprocentowania (stałe lub zmienne),
  • obsługa lokaty przez internet.

Warto porównać kilka ofert, aby wybrać rozwiązanie najbardziej dopasowane do swoich potrzeb.

  1. Zwiększanie kosztów stałych w dobrych okresach

Firma przynosi duże zyski, dzięki intratnemu kontraktowi z jednym kontrahentem. Przedsiębiorca decyduje się przenieść do większego biura, by podnieść swój prestiż. To poważny błąd, ponieważ zwiększanie kosztów stałych w okresie dobrej koniunktury może przynieść kłopoty finansowe.

Warto pamiętać, że koszty stałe nie zmieniają się. Pozostają na tym samym poziomie – niezależnie od kondycji danego przedsiębiorstwa. Utrata zyskownego kontraktu możesz więc narazić na poważne straty.

  1. Za duże inwestycje względem zasobów 

Wielu przedsiębiorców wydaje zbyt dużo względem swoich realnych możliwości finansowych. Liczą bowiem na to, że taka inwestycja szybko się zwróci. Chociaż w inwestowaniu środków nie ma nic złego, koniecznością jest wstępne opracowanie strategii. Brak takiego planu może sporo kosztować.

Powyższe informacje potraktuj jako wskazówki, dzięki którym unikniesz błędów typowych dla wielu przedsiębiorców. Pozwoli to zadbać o finanse firmowe i osiągać zyski ze zgromadzonych oszczędności.

Informacja prawna