Leczenie uzależnień – na czym polega terapia i czy każdy może wziąć w niej udział?

Uzależnienia często nazywane są chorobą XXI wieku. Nie da się ukryć, że coraz szybsze tempo życia, a także nawarstwiające się problemu, popychają część społeczeństwa, do szukania ulgi w używkach. Właśnie w tym celu istnieje możliwość uczestniczenia w terapii uzależnień, by pacjenci mogli poradzi sobie z ciążącą na nich presją. Terapia uzależnień może pomóc uporać się z alkoholizmem, narkomanią, a nawet uzależnieniem od zakupów, można więc śmiało powiedzieć, że dzięki niej możliwe jest uporanie się ze wszystkimi rodzajami uzależnień. Jednak na czym dokładnie ona polega i czy każdy może wziąć w niej udział?

Czym jest terapia uzależnień?

Terapia uzależnień jest niezwykle istotnym elementem leczenia uzależnień, które we współczesnym świecie są niezwykle popularne. Nie jest tajemnicą, że dostęp do różnorodnych substancji psychoaktywnych jest niezwykle szeroki, co znacznie zwiększa ryzyko pojawiania się uzależnień. W rzeczywistości można uzależnić się od wszystkiego. Stanowi to niezwykły problem nie tylko dla osoby doświadczającej tego problemu, jak i również dla jego otoczenia. Z pewnością więc uzależnienia należy traktować jako problemy o podłożu chorobowym, które trzeba leczyć. Niemniej jednak ich leczenie wzbudza sporo kontrowersji, co może wynikać chociażby z faktu, że wiele osób zarzuca leczeniu uzależnień nieskuteczność. Co więcej kolejne osoby obawiają się leczenia uzależnienia z powodu lęku, który generuje przebywanie przez co najmniej kilka tygodni w zamkniętej placówce, w separacji od rodziny i bliskich. Odpowiadając jednak na pytanie, czym jest terapia uzależnień, można powiedzieć, że jest to szereg różnorodnych oddziaływań, które wspierają proces leczenia uzależnień. Opiera się ona na naukowych metodach i badaniach, których celem finalnym jest uwolnienie pacjenta od ciążących na nim i na jego otoczeniu przywar, w postaci uzależnienia.

Na czym polega leczenie uzależnień?

Leczenie uzależnień zawsze ma jeden cel, którym jest wyzwolenie pacjenta od uzależniającego go czynnika. Po zakończeniu takiego leczenia, ma zostać umożliwiony powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Leczenie uzależnień w pierwszej kolejności opiera się na różnorodnych, dobranych do pacjenta oddziaływań psychoterapeutycznych. Nie można jedna wykluczyć, że w niektórych przypadkach niezbędne jest również wdrożenie leczenia farmakologicznego. Niemniej jednak podawanie odpowiednich medykamentów, w samym leczeniu uzależnieni odgrywa tylko i wyłącznie rolę pomocniczą, gdy u pacjenta wyraźnie da się stwierdzić np. zaburzenia nastroju. Wdrażane jest również oddziaływanie medyczne, w początkowym okresie terapii, popularnie nazywane detoksem, które ma zniwelować objawy fizycznego uzależnienia od danych substancji. Wykorzystywane są również seanse hipnozy, które maja dotrzeć do głębokich pokładów świadomości pacjenta i umocnić jego motywację, a także rozbudzić chęci do zażegnania uzależnienia. Niemniej jednak metod leczenia uzależnień i rodzajów terapii może być całe mnóstwo. Jeśli więc chcecie zebrać więcej informacji na ten temat, bądź czujecie się przytłoczeni codziennością, a być może ktoś z waszych bliskich potrzebuje pomocy, możecie odwiedzić stronę: https://terapiaiwonicz.pl/. Nie tylko możecie tam przeczytać więcej na temat leczenia uzależnień, ale także bezpośrednio skontaktować się terapeutą. Na taki krok nigdy nie jest za późno.

Kto może wziąć udział w terapii uzależnień?

Chciałoby się powiedzieć, leczyć uzależnienia może każdy, kto czuje taką potrzebę. Nie ma potrzeby uzyskania skierowania od lekarza prowadzącego, a pacjent, który jest gotowy i zdecydowany, by leczyć swoje uzależnienie, może zgłosić się do odpowiedniej poradni i zapisać się na pierwszą wizytę. Trochę inaczej wygląda to jeśli leczenie uzależnień, musi zostać przeprowadzone w warunkach stacjonarnych. Wówczas niezbędne jest posiadanie skierowania, wystawionego przez lekarza psychiatrę, bądź medycyny rodzinnej. Warto pamiętać, że w tej sytuacji terapia uzależnień jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc zarówno pacjenci objęci ubezpieczeniem, a także nie posiadający go, mogą skorzystać z tego świadczenia.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]
Informacja prawna