Jak sterylizować instrumenty medyczne?

Wykorzystywane w placówkach prywatnych i publicznych akcesoria wielorazowego użytku podlegają procesowi sterylizacji. Polega on na dokładnym wyjałowieniu instrumentów medycznych, dzięki czemu mogą ponownie zostać wykorzystane bez obawy o wystąpienie zakażenia szkodliwymi patogenami. Sterylizacja ma zatem niebagatelne znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów, a także personelu medycznego. W dzisiejszym artykule wskazujemy, jak przygotować instrumenty medyczne do sterylizacji i co jest potrzebne, aby proces przebiegł pomyślnie.

Sterylizacja instrumentów medycznych. Jak przygotować narzędzia do sterylizacji?

Sterylizacja instrumentów medycznych spoczywa na upoważnionej do tego osobie, która została wcześniej zapoznana ze szczegółowym planem postępowania. Wspominamy o tym z jednego prostego powodu – sterylizacja jest wciąż mylona z dezynfekcją, która prowadzi do redukcji drobnoustrojów i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń występujących na danym narzędziu.

Czym jest proces sterylizacji narzędzi zabiegowych? Najprościej mówiąc, sterylizacja to wieloetapowy proces technologiczny, który skutecznie niszczy mikroorganizmy na skutek działania wysokiej temperatury. Zanim jednak będzie mogło to nastąpić, należy krok po kroku przygotować instrumenty medyczne. Jak to zrobić? Przed rozpoczęciem procesu trzeba bezwzględnie przeprowadzić kontrolę i konserwację wybranych narzędzi. Pracownik do tego upoważniony powinien sprawdzić, czy instrumenty medyczne wykorzystywane na co dzień nie posiadają śladów korozji tudzież uszkodzeń mechanicznych. O czym jeszcze musisz wiedzieć?

Zasady mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych

Tak, jak wspominamy wyżej, sterylizacja zakłada kilka kluczowych etapów, bez których proces nie będzie mógł zakończyć się sukcesem. Pracownik zobligowany do przeprowadzenia go powinien najpierw:

  • oczyścić instrumenty medyczne z zanieczyszczeń – najlepiej pod strumieniem wody lub z użyciem detergentu;
  • zdezynfekować instrumenty medyczne – w celu wyeliminowania drobnoustrojów, znajdujących się na powierzchni;
  • osuszyć lub pozostawić do samodzielnego wyschnięcia.

Te kilka etapów – choć mogłyby wydawać się oczywiste, wpływa na przebieg procesu sterylizacji. Należy wykonać je we wskazanej kolejności i dopiero na ich podstawie przejść do głównego etapu. Pamiętaj, by przed rozpoczęciem działania zdezynfekować dłonie i włożyć jednorazowe ochronne, które zminimalizują ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym. W hurtowni medycznej Mercant zamówisz preparaty do sterylizacji i dezynfekcji narzędzi – https://mercant.pl/sterylizacja,cp42,pl.html.

Jak przebiega sterylizacja instrumentów medycznych?

Instrumenty medyczne, które zostaną niebawem poddane procesowi sterylizacji, dobrze byłoby podzielić ze względu na ich rodzaj i przeznaczenie, a także obchodzić się z nimi w taki sposób, aby całkowicie wykluczyć kontakt z materiałem. Tak przygotowane narzędzia zabiegowe umieszczamy w przeznaczonych do tego samoprzylepnych torebkach foliowo-papierowych lub w rękawie do sterylizacji w zależności od zaleceń producenta i ogólnie przyjętego planu postępowania. Tuż po tym etapie dokładnie zamykamy torebki do sterylizacji. Jeśli zauważysz, że narzędzie uległo uszkodzeniu – koniecznie pozostaw je w pojemniku na odpady medyczne.

Wówczas można umieścić instrumenty medyczne w komorze autoklawu, w którym znajduje się wskaźnik do sterylizacji.

Jak przechowywać wysterylizowane narzędzia?

Sterylizacja narzędzi wykorzystywanych w placówkach ochrony zdrowia nie kończy się w momencie włożenia ich do specjalistycznego urządzenia. Aby proces technologiczny przebiegł prawidłowo, należy pamiętać o odpowiednim magazynowaniu instrumentów medycznych. Wysterylizowane narzędzia zabiegowe – bez względu na ich rodzaj oraz zastosowanie – przechowujemy w zamkniętych szuflach, które nie są narażone na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Radzimy też unikać nadmiernego ich ściskania i układania na sobie, gdyż może to prowadzić do przerwania opakowania. Podczas transportu powinny natomiast zostać umieszczone w szczelnym opakowaniu.

Pamiętaj, że nawet dokładna dezynfekcja nie przyniesie takich efektów, jak proces sterylizacji w autoklawie!

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]
Informacja prawna