Gabinet stomatologiczny – jak otworzyć?

Otworzenie własnego gabinetu, tak jak otworzenie własnej działalności gospodarczej, wiąże się ze spełnieniem ściśle określonych przez prawo wymogów. Dopiero wtedy można uzyskać odpowiednie pozwolenia pozwalające na zgodne z prawem funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego, które będzie zapewniał należytą opiekę lekarską i jednocześnie przyniesie określony zysk.

Studia stomatologiczne

Oczywiście, aby otworzyć własny gabinet stomatologiczny, trzeba być absolwentem studiów stomatologicznych. Studiować stomatologię można w akademiach i uniwersytetach medycznych na wydziałach lekarskich. Cały cykl edukacyjny trwa 5 lat, a podczas niego student zaznajamia się z zagadnieniami ściśle dotyczącymi jamy ustnej, ale także z przedmiotami ogólnolekarskimi.

W trakcie studiów należy odbyć wiele godzin praktyk, podczas których przyszły stomatolog uczy się obcowania z pacjentem, wykorzystywania swojej wiedzy teoretycznej i zaznajamia się z obsługą poszczególnych narzędzi medycznych niezbędnych do wykonywania tego fachu.

Jednak po 5 latach studiów absolwenci otrzymują ograniczone prawo do wykonywania zawodu, gdyż muszą odbyć stosowny staż podyplomowy i zdać państwowy egzamin nazywany Lekarsko-dentystycznym Egzaminem Państwowym. Dopiero po nim mogą uzyskać prawo do wykonywania swojego zawodu.

Uzyskanie akredytacji

Warunkiem otworzenia własnego gabinetu stomatologicznego jest uzyskanie odpowiedniej akredytacji, którą udziela minister delegowany do spraw związanych ze zdrowiem i organizacją służby zdrowia w Polsce. Podmiot ubiegający się o akredytację jest poddany procesowi oceniającemu, który rozstrzyga zasadność jej przyznania.

Gabinet stomatologiczny z NFZ

Ważną kwestią dla podmiotu, czyli osoby chcącej otworzyć własny gabinet stomatologiczny, jest określenie przez nią czy chce ona podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Jeśli tak, to podmiot musi realizować usługi zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Prowadzenia dokumentacji prawnej

Rzecz jasna prowadząc własny gabinet, należy prowadzić określoną dokumentację prawną, która w sposób administracyjny odzwierciedla funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

Jak wypromować gabinet stomatologiczny?

Gabinet stomatologiczny, który oficjalnie zaczął swą działalność od tej chwili, aby przynosił określony zysk, musi odnajdywać się na rynku usług. Innymi słowy, muszą odwiedzać go pacjenci, których opłata za wizytę stomatologiczną pozwoli na należyte funkcjonowanie gabinetu.

W przyciągnięciu do swego gabinetu stomatologicznego dużej klienteli mogą pomóc liczne hasła publikowane w przestrzeni internetu jak choćby „gabinet stomatologiczny Warszawa”, „stomatologia Kraków” itd. Należy wiedzieć, że skuteczna reklama, oparta o własną domenę internetową, sprawi, że oferowane przez nas usługi stomatologiczne zyskają większy zasięg i będą wybierane przez coraz większą liczbę pacjentów.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]
Informacja prawna